ტექნიკა

ტექნიკა (ძვ. ბერძნ. τεχνικός სიტყვიდან τέχνη — ხელოვნება, ხელოსნობა, სიმარჯვე) — ზოგადი ტერმინი, რომელიც

აღნიშნავს სხვადასხვა მოწყობილობებს, მექანიზმებსა და ხელოსაწყოებს, რომლებიც ბუნებრივად არ არსებობს და

შექმნილია ადამიანის მიერ. სიტყვა "ტექნიკა" ასევე ნიშნავს "რაიმეს შექმნის გზას, საშუალებას" - მაგ. ფერწერის ტექნიკა,

ხორბლის მოყვანის ტექნიკა, და მისთ.

 

                                            დაკავშირებული პორტალები

 


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html