ბასილი ბაგრატის ძე

ბასილი ბაგრატის ძე

ბასილი ბაგრატის ძე, XI საუკუნის I ნახევრის ქართველი მწერალი, ბაგრატ III-ის ძე.

  მოღვაწეოდბა ხახულის ლავრაში. მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობას ჩვენამდე არ მოუღწევია. გიორგი მცირის თქმით, იგი ყოფილა "მოძღუარი და განმანათლებელი ქუეყანისა ჩუენისა" და იოანე ბაგრატიონის "კალმასობაში" დამახასიათებელია როგორც ღვთისმეტყველებასა და ფილოსოფიაში განსწავლული მწიგნობარი, მთარგმნელი, "რიტორ-მომთხრობელი და მაღალ ფრასასა ზედან დამთხზველი", მასვე უწოდებდნენ "ქართველთა ეკლესიათა სამკაულს".


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html