ბასილი საბაწმიდელი

ბასილი საბაწმიდელი

  ბასილი საბაწმიდელი, VIII-IX საუკუნეების ქართველი მწერალი, ჰიმნოგრაფი. მოღვაწეობდა პალესტინაში, შესაძლოა თვით საბა განწმედილის (წმიდის) ლავრაშიც. მისი ჰიმნოგრაფიულითხზულება "დასდებელნი მამისა საბაჲსნი" შეტანილია X საუკუნის სინის მთის ხელნაწერში. დასდებლის კიდურწრილობაა "ბასილი".

ავტორს გამოუყენებია საბა განწმენდილის "ცხოვრება", რომელიც ქართულად VII საუკუნეში უნდა იყოს თარგმნილი.


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html