დისკრეტული მათემატიკა

  დისკრეტული მათემატიკა შედგება მათემატიკის რამდენიმე ქვედარგისგან, რომლებშიც შეისწავლება სხვადასხვა "დისკრეტული" მათემატიკური სტრუქტურები. ესეთი დისკრეტული სტრუქტურები ჩნდება როგორც შიგნით მათემატიკაში ასევე მის გამოყენებებში.

დისკრეტული მათემატიკის ტიპიური დარგებია:

  • ალგორითმების თეორია
  • გრაფთა თეორია
  • კომბინატორიკა
  • თამაშების თეორია
  • ლამბდა აღრიცხვა
  • ლოგიკური პროგრამირება
  • ფუნქციონალური პროგრამირება


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html