მათემატიკური ანალიზი

  მათემატიკური ანალიზი - მათემატიკის ვრცელი დარგი. მისი საწყისი ცნებებია ზღვარი და კრებადობა. შეისწავლის უწყვეტობას,დიფერენცირებას, ინტეგრირებას. ეს საკითხები უპირველეს ყოვლისა განიხილება ნამდვილი და კომპლექსური რიცხვებისათვის, მაგრამ ასევე უფრო ზოგადი კონტეკსტებისთვისაც.

მათემატიკურ ანალიზს საფუძველი ჩაეყარა ისააკ ნიუტონის და გოტფრიდ ლაიბნიცის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ შრომებში.

მათემატიკური ანალიზის დარგები

მათემატიკური ანალიზის დარგებია:

 

 • ნამდვილი ცვლადის ანალიზი
 • კომპლეკსური ანალიზი
 • ზომის თეორია
 • ფუნქციონალური ანალიზი
 • ჰარმონიული ანალიზი
 • სტაქოსტური ანალიზი
 • სიმრავლეთა ანალიზი
 • ანალიტიკური რიცხვთა თეორია
 • ანალიტიკური კომბინატორიკა
 • უწყვეტი ალბათობა
 • დიფერენციალური გეომეტრია
 • დიფერენციალური ტოპოლოგია


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html