სარგის თმოგველი (მწერალი)

სარგის თმოგველი (მწერალი)

  სარგის თმოგველი, XII-XIII საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი მწერალი, მეცნიერი, ფილოსოფოსი და რიტორი, ვარამ მხარგრძელის ძე.

  თმოგველობა მიიღო 1191 ისტორიის და ლიტერატურის ტრადიციის მიხედვით, სარგის თმოგველს ეკუთვნის რომანტიკული-სათავგადასავლო პოემა "დილარგეთიანი" ("დილარიანი"), რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია. მასვე მიეწერება XI საუკუნის სპარსული პოემის "ვის ო რომანის" პროზაული ქართული თარგმანი "ვისრამიანი".


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html